Objednávka zájezdu

Osobní údaje

Další osoby

 

 

 


Prohlašuji, že jsem vzal na vědomí informace uvedené v katalogu a všeobecné smluvní podmínky uvedené na dílu 'B' cestovní smlouvy a to i jménem osob, které mě k prihlášení zmocnily. Souhlasím, aby údaje o osobách uvedených na této smlouvě byly zahrnuty do elektronické databáze C. K. Besttour Liberec s.r.o. a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. dále použity jen pro potřeby C. K.

code© 2016 BEST TOUR LIBEREC s.r.o. | info@best-tour.cz | +420 485 148 174