Polsko - památky UNESCO - napříč historií našich sousedů


Malbork
polsko 1
polsko 3
polsko 2
polsko 4
polsko 5
polsko 6
polsko 7
polsko 8

PROGRAM

1. den: odjezd z Liberce v ranních hodinách do Svídnice  (UNESCO) kde navštívíme evangelický kostel s nádherným interiérem. Kostel je největším dřevěným kostelem v Evropě. Poté budeme pokračovat do Wroclawi. Město Wroclaw leží na více než 12-ti ostrovech na řece Odře, které jsou spojeny 30-ti mosty. Neznámější jsou Ostrow Tumski a Wyspa Piasek. Na Ostrowě Tumski se nachází soubor sakrálních budov s nádhernou gotickou katedrálou Svatého Jana Křtitele, která má nejvíce vitráží v celém Polsku a také největší varhany v zemi. V historickém centru se nachází Hlavní tržní náměstí, které je považováno za jedno z největších středověkých náměstí v Evropě. Shlédneme i „ Halu století“ z roku 1913 (UNESCO).  Nocleh ve Wroclawi.

2. den: po snídani odjezd do Osvětimi (UNESCO) – prohlídka komplexu německých, nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborů fungujících mezi lety 1940 až 1945. Poté budeme pokračovat do Krakowa – odpolední a podvečerní prohlídka města a jeho historického centra (UNESCO) – nocleh v Krakowě.

3.den: po snídani pokračování v prohlídce Krakowa (UNESCO). Historické centrum Krakova se nachází na úpatí Královského hradu Wawel. Město obchodníků z 13. století má největší evropské náměstí a mnoho historických domů, paláců a kostelů s překrásným interiérem. Dalším důkazem fascinující historie Krakova jsou zbytky opevnění ze 14. století, tradiční židovská čtvrť Kazimierz se starobylými synagogami a hřbitovem Remu, Jagellonská univerzita a gotická Katedrála na Wawelu, kde byli korunováni a pohřbeni polští králové.  Odpoledne odjezd do Wieliczky  (UNESCO) – návštěva královských dolů(vstupné není v ceně, doprava naším autobusem ano. Budete mít možnost zvolit, zda budete chtít individuálně pokračovat v prohlídce Krakowa, event. volno na shopping nebo navštívit Wieliczku. Zásoby soli se ve Wieliczce a Bochnii těžily již od 13. století. Významný podnik tak má královský status a je nejstarší svého druhu v Evropě. Oba doly mají stovky kilometrů galerií s uměleckými díly, podzemními kaplemi a sochami vyřezanými do soli. Večeře v krakowské židovské čtvrti Kazimierez. Nocleh v Krakowě.

4.den: po snídani odjezd do Varšavy, hlavního města Polska – odpoledne příjezd – prohlídka Varšavského starého města (UNESCO),  jež je nejstarší historickou částí Varšavy a jednou z jejích nejvýznamnějších turistických atrakcí. Na Staroměstském náměstí stojí tradiční restaurace, kavárny i obchody. V okolních ulicích si můžete vychutnat středověkou atmosféru. Najdete tu městské hradby, barbakán a katedrálu Svatého Jana. Ubytování v blízkosti centra, večer individuální prohlídka Varšavy.

5. den: po snídaní odjezd na sever Polska  - návštěva křižáckého hradu Malbork (UNESCO) v Pomořském vojvodství . Hrad byl postaven v gotickém stylu. Je to největší gotická stavba na světě je zároveň největší stavbou z cihel. V 19. a 20. století, zejména pak po škodách utrpěných v závěrečné fázi druhé světové války, byl pečlivě obnovován. Ubytování  navečer v oblasti Gdaňsku - Sopot, individuální volno.

6. den: po snídani prohlídka Gdaňsku – jednoho z nejstarších polských měst, Gdaňsk má bohatou historii, město lze považovat za kolébku polské svobody a kromě krásného centra má město i velký námořní přístav., odpoledne odjezd do  oblasti Toruně, prohlídka Toruně (UNESCO), rodiště Mikuláše Kopernika. Do zdejší architektury se promítají vlivy hanzovních měst, především Lübecku, Soest a Brugg. K nejcennějším památkám patří gotické kostely sv. Janů, sv. Jakuba a Panny Marie, dále staroměstská radnice, městské hradby, ruiny křižáckého hradu, komplex gotických měšťanských domů. Nocleh v oblasti Toruně.

7. den: po snídani odjezd do Hnězdna - starobylého Hnězdna - významného
poutního
místa (návštěva gotické katedrály Nebevzetí Panny Marie ze 14.století
 
s hrobem Slavníkovce Sv. Vojtěcha - Pražského biskupa, arcidiecézní muzeum),
odpoledne
prohlídka centra Velkopolského vojvodství - Poznaně, procházka
centrem
s renesanční trojlodní radnicí, staré tržní náměstí, Přemyslovský zámek,
katedrála
s hroby polských králů, poté krátká zastávka v Leszně – města, kde
působil J.A. Komenský, večer odjezd do Liberce.

 
8. den:  příjezd v brzkých ranních hodinách do Liberce

 

Termín a cena : 

1.9. – 8.9.2019

10.900 Kč/os ve dvoulůžkovém pokoji

Cena zahrnuje:

dopravu autobusem během celého okruhu (vč. poplatku za vjezd a parkování v historických centrech), služby kvalifikovaného polského, perfektně česky mluvícího průvodce během celého pobytu, 6x  ubytování v hotelech 3-4* se snídaní, 1x společná večeře – typické polské speciality.

Cena neobsahuje vstupy do historických objektů. Příplatek JP na dotaz.


Polsko - památky UNESCO - napříč historií našich sousedů


Polsko - památky UNESCO - napříč historií našich sousedů


Jak rezervovat zájezd

1) osobně přímo v cestovní kanceláři
2) telefonicky na tel.: 485 148 174
3) e-mailem: info@best-tour.cz
 

Po ověření dostupnosti požadovaného zájezdu vám provedeme nezávaznou rezervaci, obvykle (není-li dohodnuto jinak) na 3–4 dny. Následně je nutno vyplnit přihlášku na zájezd a do 7 dnů uhradit zálohu ve výši 50 % z celkové ceny zájezdu. Cca měsíc před plánovaným odjezdem na zájezd od nás obdržíte písemnou zprávu (zasíláme na adresu uvedenou v přihlášce)
s pokyny k odjezdu a k úhradě doplatku.

 

Pojištění

Ve spolupráci s pojišťovnou Uniqa nabízíme balíček pojištění na léčebné výlohy + storno zájezdu bez omezení věku (podmínky plnění – info v CK), který lze zakoupit společně se zájezdem.


© 2016 BEST TOUR LIBEREC s.r.o. | info@best-tour.cz | +420 485 148 174